Yachting opisując szerzej to sztuka sterowania łodzią i wykorzystywania siły wiatru za pomocą żagli do celów sportowych lub rekreacyjno-turystycznych. Potocznie określa się tą nazwą żeglowanie od portu do portu, w porze dziennej przy ładnej pogodzie. W języku angielskim określenie yachting jest pojęciem szerszym, oznaczającym ogólnie żeglarstwo. Polskie określenie jachting bardziej odpowiada angielskiemu cruising.